Salaris- en loonadministratie? 

AGA verzorgt het voor u! 

Financiële Administratie AGA regelt de hele salarisadministratie!

Vanaf het moment dat u als zelfstandige één of meerdere werknemers in dienst heeft, bent u een werkgever. In dat geval bent u ook verantwoordelijk voor de salaris- en loonadministratie van die werknemers. Of u nu aan het hoofd staat van een klein of een wat groter bedrijf, maakt niet zoveel uit. De benodigde kennis om de salarisadministratie goed bij te houden, blijft in grote lijnen dezelfde. Wanneer u een groot bedrijf hebt, loont het om zelf een afdeling loonadministratie op te zetten en hiervoor gespecialiseerde werknemers in dienst te nemen. Als u echter een wat kleiner bedrijf hebt, is het handig om de salaris- en loonadministratie uit te besteden aan AGA.

Salaris- en loonadministratie voor MKB

Als MKB’er heeft u vaak slechts enkele werknemers in dienst. Toch heeft u wellicht hulp nodig om de salarisadministratie correct uit te voeren. Dat is niet alleen een wettelijke verplichting, uw werknemers verwachten natuurlijk ook dat hun loon elke maand netjes wordt uitbetaald. Hiervoor kunt u beroep doen op de salaris- en loonadministratie-service van AGA. Als professionele dienst Financieel Advies, zijn wij op de hoogte van alle aspecten die gerelateerd zijn aan loonadministratie. Wij berekenen niet alleen het salaris van uw personeel, wij zorgen er ook voor dat u voldoende afdraagt aan instanties als het UWV en de Belastingdienst. Op die manier nemen we u alle zorgen uit handen.

Wilt u meer weten over de salaris- en loonadministratie van AGA?

Denkt u er over na om de salaris- en loonadministratie van uw bedrijf uit te besteden, maar heeft u geen duidelijk beeld van wat hier de voordelen van zijn? Of wilt u meer weten over de eventuele kosten? Neem dan contact met ons op een maak een afspraak voor een verkennend gesprek.In dit gesprek kunnen wij u meer vertellen over de salaris- en loonadministratie-service van AGA en kunnen wij een accurate inschatting maken van uw wensen en behoeften op het gebied van salaris- en loonadministratie. Het gesprek is overigens geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets.

salarisadministratie
 • Het aan-/afmelden bij Belastingdienst
 • Het invoeren en onderhouden van stamgegevens
 • Het verwerken van mutaties
 • Het verzorgen van loonstroken
 • Het verzorgen van het jaarwerk
 • Het aanleveren van de journaalpost t.b.v. de verwerking in uw financiële administratie
 • Het aanleveren van een betaalbestand (CLIEOP)
 • Het bijhouden van CAO-wijzigingen
 • Het verzorgen van de aangifte loonheffing
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Het opstellen van overeenkomsten voor secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Advisering op personeelsgebied